بصورت رایگان و آنلاین کیو آر کد خود را تحویل بگیرید

هلپ کد

کد کمک برای  سالمندان ، بیماران ، کم توانان  فرم زیر را تکمیل و کد آرکیو رایگان را تحویل بگیرید
  • شماره موبایل ضروری فردی از افراد خانواده که معمولا در دسترس هست را وارد کنید

هلپ کد

یک کد آر کیو  QR هست که با تهیه رایگان آن برای سالمندان / بیماران و یا افراد کم توان شما

دیگر نگران مفقود شدن ایشان نخواهید شد .

از سایت خدمات اینترنتی آی آر وب  میتوانید نسبت به تهیه دستبند هلپ کد آر کیو برای سالمند خود نیز اقدام فرمایید

  • قیمت: 50,000 تومان تعداد/مقدار :
  • 0 تومان

دستبند هلپ کد