فرم افرادی که در گردونه شانس برنده سایت یک ماهه رایگان شدند

با کلیک روی دکمه ذیل به صفحه انتخاب نام سایت و پرداخت وجه میروید

قبل از آن لازمست برای بازگشت مبلغ خرید سایت ، فرم روبرو را تکمیل فرمائید.

مشخصات برنده سایت یک ماهه

  • حتما 24 رقم با اعداد انگلیسی و با IR شروع شود در صورت ارسال شماره کارت مبلغ 5000 ریال هزینه کارت به کارت کسر خواهد شد. ضمنا حتما شماره کارت یا شبا باید بنام خود شما باشد