فروش اقساطی کالا تا سقف ۲۰ میلیون تومان هر یک میلیون تومان = ۳۵ هزار تومان قسط خرید کالا به صورت ۵۰ ٪ وجه نقد و ۵۰ ٪ ارایه چک کارمندی ۱۰ ماهه

فروش اقساطی کالا